picture
Słowniczek
terminów
PChN
Kreatynina
GFR
eGFR
CKD-EPI
ACR
PChN
– przewlekła choroba nerek (chronić renal failure)

Jest to przewlekły, postępujący i nieodwracalny stan upośledzenie czynności nerek. Dochodzi do stopniowego, powolnego lecz nieustannego spadku przesączania kłębuszkowego. Kliniczne objawy tego procesu są zauważalne bardzo późno ( gdy następuje utrata 80-85% prawidłowej czynności nerek), najczęściej jest zmianą wtórną bo często wynika z uszkodzenia innych narządów. Przewlekła niewydolność nerek doprowadza do stanu ich schyłkowej niewydolności.
Kreatynina
– fizjologiczna substancja chemiczna (jest katabolicznym produktem rozpadu fosforanu kreatyny, który bierze udział w skurczu mięśni szkieletowych),której wytwarzanie w organizmie w głównej mierze zależy od wielkości masy mięśniowej o aktywności ruchowej. Jej stężenie w surowicy rośnie nadmiernie w przypadku niewydolności nerek, ponieważ w całości wydalana jest przez nerki (jej stężenie bezpośrednio zależy od czynności wydzielniczej nerki). Kreatynina jest filtrowana wyłącznie przez kłębuszki nerkowe. Oznaczenie jej stężenia pozwala ocenić czynność filtracyjną nerek, czyli wartość przesączania kłębuszkowego

W określeniu wartości filtracji kłębuszkowej powszechne zastosowanie znalazły wzory opracowane na podstawie wyników dużych badań populacyjnych, pozwalające na oszacowanie przesączania kłębuszkowego na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy, wieku, płci, rasy chorego. Można za ich pomocą wykryć niewielkie upośledzenie czynności wydalniczej nerek, gdy stężenie kreatyniny w surowicy mieści się jeszcze w zakresie wartości prawidłowych. Obecnie stosowany jest wzór: CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). Zastosowanie tego wzoru umożliwiło dokładniejsze monitorowanie Pacjentów we wczesnych etapach PChN oraz możliwość wcześniejszego rozpoczęcia działań nefroprotekcyjnych (przydatne jest zwłaszcza u osób w wieku podeszłym, u których wartość eGFR obliczona za pomocą wzoru MDRD może być zaniżona).
GFR
(glomerular filtration rate) – przesączanie kłębuszkowe

Przesączanie kłębuszkowe – wskaźnik obrazujący czynność nerek, wyliczany m.in. na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy
eGFR
- szacowane przesączanie kłębuszkowe wg wzoru CKD-EPI
CKD-EPI
(Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration).
ACR
(albumin to creatinine ratio) – współczynnik wydalania albuminy do kreatyniny

Albumina jest głównym białkiem pojawiającym się w moczu po uszkodzeniu nerek. Obecne rekomendacje klasyfikują choroby nerek na podstawie albuminurii ( stężenia albuminy w moczu) i obniżenia eGFR

Stosowanie tego współczynnika umożliwia odniesienie stężenia albuminy do rozcieńczonego moczu (stężenie moczu- rozcieńczenie ulega zmianom w ciągu dnia, natomiast stężenie kreatyniny w moczu nie ulega dużym wahaniom, dlatego jest czynnikiem korygującym w spontanicznej próbce moczu).

ACR oznacza się w pojedynczej, spontanicznej próbce moczu, najlepiej porannej.

Co nas wyróżnia?

Kup badania online, wykonaj od ręki w Punkcie Pobrań

Możliwość rezerwacji online terminu pobrania

Wybrane Punkty Pobrań czynne w weekendy

Ponad 600 Punktów Pobrań w całej Polsce

Ponad 3500 badań w ofercie

Wykonujemy ponad 35 mln badań rocznie

Najwyższa jakość i wiarygodność

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera

Otrzymuj powiadomienia o akcjach promocyjnych oraz akcjach profilaktycznych realizowanych z partnerami ALAB laboratoria sp. z o.o. Dostępem do powiadomień możesz zarządzać z poziomu swojego konta, dowolnie włączając bądź wyłączając zgody.