1. Strona główna
    arrow-right-icon
  2. Katalog badań
    arrow-right-icon
  3. Kalprotektyna w kale (ilościowo)

Kalprotektyna w kale (ilościowo)

Badanie kalprotektyny w kale służy jako badanie przesiewowe we wstępnej diagnostyce NZJ (nieswoiste zapalenie jelita) – ujemny wynik z dużym prawdopodobieństwem wyklucza NZJ i pozwala zrezygnować z badań inwazyjnych. U osób zdrowych kalprotektyna jest wykrywana w ilościach śladowych.

Oczekiwanie na wynik

3 dni robocze

Materiał

Kał

Przygotowanie

  • próbkę kału pobierz za pomocą łopatki w ilości na wysokość ok. 1/4 pojemnika

Kalprotektyna jest markerem stanu zapalnego jelita. Jej stężenie wzrasta w przypadku zmian zapalnych lub nowotworowych jelita. Jest białkiem cytoplazmatycznym wiążącym wapń i cynk w leukocytach. Występuje głównie w granulocytach obojętnochłonnych (stanowi blisko 60% białek cytozolu, czyli płynnej frakcji cytoplazmy granulocytów), monocytach i wczesnych stadiach makrofagów. Może być również wytwarzana przez komórki dendryczne i komórki śródbłonka. Białko to jest bezpośrednio uwalniane przez leukocyty podczas interakcji z aktywowanym zapalnie śródbłonkiem w miejscu zapalenia i zapoczątkowuje proces migracji granulocytów do miejsca stanu zapalnego oraz zwiększa ich zdolność do fagocytozy, tym samym uruchamiając reakcje obronne organizmu.

Stanom zapalnym w błonie śluzowej jelita, bez względu na przyczynę, towarzyszy naciek zapalny z granulocytów. Ich liczba jest proporcjonalna do nasilenia stanu zapalnego, im więcej granulocytów w błonie śluzowej jelita tym wyższe stężenie kalprotektyny w kale. Badanie tego markera pozwala także na odróżnienie zaostrzenia NZJ od objawów nierzadko współistniejącego z NZJ zespołu jelita nadwrażliwego. Stężenie kalprotektyny w kale jest obecnie najlepszym i najwygodniejszym pośrednim miernikiem oceniającym osiągnięty stopień remisji choroby, pozwalającym na wygodną i częstą ocenę w sposób nieuciążliwy dla pacjenta.

Badanie kalprotektyny w kale jest bardzo skuteczną metodą w różnicowaniu stanów zapalnych od zaburzeń czynnościowych zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Kalprotektyna nadaje się także do monitorowania chorych z NZJ poddanych leczeniu operacyjnemu, ponieważ umożliwia wczesną ocenę wyników terapii oraz możliwość ewentualnego nawrotu choroby. Dodatkową zaletą badania kalprotektyny w kale, poza łatwym sposobem pozyskania materiału, jest stabilność analitu- kalprotektyny, co jest istotne z analitycznego punktu widzenia.

Kalprotektyna w kale - kto i kiedy powinien wykonać badanie?

Badanie kalprotektyny w kale jest rekomendowane:

  • w różnicowaniu stanów zapalnych jelit od stanów zespołu jelita nadwrażliwego,
  • w diagnostyce wstępnej nieswoistych zapaleń jelit - ujemny wynik pozwala na rezygnację z dalszej, inwazyjnej diagnostyki. Natomiast wynik > 50 jest wskazaniem do dalszych badań,
  • do monitorowania pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego - wynik badania pokazuje, czy mamy do czynienia z zaostrzeniem choroby, czy współistnieniem zespołu jelita nadwrażliwego.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat kalprotektyny? Zapraszamy do obejrzenia krótkiej wypowiedzi naszego eksperta:

Kup badania online, wykonaj od ręki w Punkcie Pobrań

Możliwość rezerwacji online terminu pobrania

Wybrane Punkty Pobrań czynne w weekendy

Ponad 700 Punktów Pobrań w całej Polsce

Ponad 3500 badań w ofercie

Wykonujemy ponad 60 mln badań rocznie

Najwyższa jakość i wiarygodność

Zapisz się na newsletter

Zapisz się na newsletter i zyskaj pewność, że nie umknie Ci żaden ciekawy artykuł! Poinformujemy Cię też o najnowszych akcjach profilaktycznych w naszym e-sklepie.